Zorg en Welzijn

Ik schrijf en schreef voor klanten in de thuiszorg, kraamzorg, ouderenzorg, MEE Groningen en MEE Drenthe, het UMCG, Jeugdbescherming Noord (voorheen: Bureau Jeugdzorg Drenthe), Yorneo Jeugdzorg, GGZ Drenthe, Meander Veendam, SWW Hoogeveen, Interzorg, MediRisk, Noorderboog Meppel, Zorggroep Noorderbreedte, Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de stichting Stadjers voor Compassie en Vanboeijen. Deze klanten vroegen mij bijvoorbeeld om voorlichtingsteksten voor patiënten, teksten voor hun nieuwe company website, een zelftest voor artsen, een compleet jaarverslag of een populaire versie van een jaarverslag, interviews voor een nieuwsbrief of de opzet en uitvoering van een vaktijdschrift voor de provinciale jeugdzorg. Hierin heb ik mijn klanten naar tevredenheid kunnen bedienen.

Ik heb in dit werk een eigen visie ontwikkeld die samen te vatten is in de eenvoudige woorden: ‘denk nooit dat je weet wat de ander denkt’.

Denk nooit dat je weet wat de ander denkt
Het kost altijd een open onderzoekende houding als je echt antwoord wil geven op vragen van klanten. Vaak weet je echt niet wat er speelt.

Ik herinner me een interview met een kinderpsychiater die in haar spreekkamer al vele patiëntjes had gezien. Sinds kort legde ze huisbezoeken af. Dat deed ze niet om inhoudelijke redenen, maar gewoon vanwege tijdelijk ruimtegebrek op kantoor. Toch bleek het een enorme eye-opener te zijn.

“Toen ik in dat piepkleine flatje zat en ik zag hoe hun kind in één beweging alle  spulletjes uit de vensterbank maaide, kreeg ik toch een heel andere beleving bij wat deze ouders mee moeten maken. Het heeft ervoor gezorgd dat ik me minder als ‘de autoriteit’ opstel.

Het heeft ervoor gezorgd dat ik me minder als ‘de autoriteit’ opstel
 Ik heb nu veel meer het gevoel dat ik ouders moet helpen.” Kortom: zij geeft hier een illustratie van mijn punt. Als je in de zorg werkt moet je kijken en luisteren en iets goeds doen met wat je ziet en hoort. Dat geldt voor zorgverleners maar ook voor ‘communicado’s’ zoals ik zelf. In mijn ogen is dit altijd de beste marketingtool die er is, waarmee een organisatie – los van nog enkele algemene marketingbasics – zichzelf neer kan zetten als kwalitatief hoogwaardig en sympathiek.