Soms is het nodig een (redelijk complex) onderwerp toe te lichten voor een brede doelgroep. Iedereen moet het snappen, maar het moet ook nog kloppen. Dit is werk waarin ik zeer ervaren ben en dat ik snel en goed kan verzorgen. U kunt kiezen voor een stijl die meer ‘vriendelijk’ is (speciaal voor de zorg, gemeentelijke overheid en dergelijke) of juist wat pakkender en commerciëler (bedrijven of acties). Ook slogans bedenk ik graag voor u.

een goed geschreven advertentie is altijd de basis
Mijn uitgangspunt bij personeelsadvertenties is, dat ze liefst zo precies mogelijk moeten worden opgesteld. Ik kan de tekst lekker wervend maken (want het is ook altijd uw visitekaartje natuurlijk) en ik zal altijd vragen naar details die het geheel onderscheidend maken. Zo kunt u zorgen dat u ook werkelijk de juiste kandidaten trekt en niet overladen wordt met reacties, zoals vaak gebeurt naar aanleiding van een te brede advertentie. Ik heb hier veel ervaring mee opgedaan. Onder andere als ‘vaste freelance personeels-advertentie-schrijfster’ bij de Gemeente Emmen. Of u nu digitaal werft via Twitter en Linked-In of via een recruitmentservice of de ‘good old newspaper’- een goed geschreven advertentie is altijd de basis.

Ik beschouw interviewen als mijn specialiteit. Ik houd van persoonlijke verhalen, wel altijd gerelateerd aan een bredere context. Zo heb ik in mijn loopbaan al veel verhalen mogen schrijven op basis van

Desgewenst lever ik zelf de portretfotografie
gesprekken met mensen die vertellen over hun werk, hun gedachten, gevoelens, hun leven. Ik houd van diversiteit en nuance en besteed aandacht aan het belichten van meerdere schakeringen in het verhaal, meerdere facetten van een dilemma, meerdere gezichten van een uitgewerkt beleid in de praktijk. Bij interviews lever ik desgewenst zelf de portretfotografie - voor het geval er geen ‘grotere grootheid’ inzetbaar is. Interviews kunnen ook telefonisch afgenomen worden of via Skype. Bij persoonlijke verhalen werk ik liefst ‘live’, zeker bij ouderen of mensen die niet zo mediavaardig zijn verdient zich dat terug in een soepel verloop van het proces.

Je kunt op veel manieren omgaan met websites en social media, er wordt veel over gezegd en alles is waar en niet waar. De realiteit is dat de mediawereld in abnormaal snel tempo verandert en dat in wezen iedereen zijn eigen massamediale productie ter hand kan nemen. De snelheid en het gemak waarmee dit gaat is enerzijds uitnodigend, opwindend en een factor van belang als het gaat om ontsluiten van informatie en beinvloeden van opinies. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat er bij overmatig gebruik van sociale media vervlakking optreedt.

Als tekstschrijver is het belangrijk om een positie te bepalen.Voor mijzelf ga ik uit van twee principes:

- Het moet praktisch zijn. Websites moeten optimaal gesproken intuïtief werken. Toch moet je ook weten dat dit alleen kan als je de site echt 100% intuïtief kunt maken (= testen!) Bij twijfel adviseer ik toch om een wat meer klassieke logica te kiezen, tenzij juist een heel snel imago allesbepalend is.

- Je moet sociale media gericht inzetten. Het is duidelijk dat actieve inzet van sociale media sterk kan bijdragen aan beeldvorming en een website kan een soort baken vormen waarop méér informatie te vinden is. Ik kan ondersteunen bij de inzet van sociale media en het maken van een plan.

Het management bepaalt wat er in de organisatie mogelijk is
Ik heb een achtergrond in de zorgsector en ik heb als ‘tijdelijke rechterhand’ gewerkt met verschillende leidinggevenden. Heel opvallend daarbij vond ik altijd hoezeer het management bepalend is voor wat er in de organisatie mogelijk is. Mijn interesse voor organisatiekunde is enorme gegroeid hierdoor. Ik ben zelf daarom de laatste jaren actief geworden in bestuurswerk (ondermeer in de sector Lokale Duurzame Energie) en heb gemerkt hoe ik mijn vermogen tot schrijven kon inzetten om bepaalde ontwikkelingen tot stand te brengen. Dit noem ik dan: beleidsteksten schrijven. Ik doe dit erg graag – in principe voor elke sector waar ik wat voor voel (en natuurlijk voldoende van af weet).

Ghostwriting of Guestwriting?
Ghostwriting houdt in dat ik verwoord wat u graag wilt zeggen. Ik gebruik zelf hiervoor wel het iets gastvrijere woord ‘guestwriting’. Zie het maar als het tijdelijk uitlenen van de pen, waarbij het copyright van mij als tekstschrijver aan u als officiële auteur/bedenker wordt overgedragen. Ik deed dit voor meerdere opdrachtgevers en verschillende opdrachtsoorten. Boeken, voorwoorden, powerpointpresentaties en speeches. Dit kan een hele fijne service zijn. Goed overleg en wederzijds vertrouwen zijn hierbij belangrijk. Opdrachtgevers voor wie ik gastschrijver ben blijven anoniem.

Schrijven is een persoonlijk proces waar je respectvol mee moet omgaan
Schrijfadvies kan ik inzetten om u te helpen bij het overwinnen van een ‘writersblock’. Ik kan dat doen door uit te gaan van een tekst en feedback geven op wat ik zie en aan te geven hoe het ook kan. Ik let daarbij op opbouw, argumentatie, consistentie en stijl, maar ook op uw persoonlijke stijl van werken, wat daarin helpt en niet helpt. Het doel hierbij is dat u niet alleen een goed stuk tekst aflevert, maar dat u uw schrijfvaardigheid ook verbetert. Bij dit advieswerk is eveneens cruciaal dat we elkaar van tevoren spreken en dat ik weet op welke punten feedback gevraagd wordt. Dit doe ik zo, omdat ik uit ervaring weet dat schrijven een heel persoonlijk proces is. Zelfs als het gaat over op het eerste gezicht afstandelijke (zakelijke onderwerpen), dan blijft stijl en manier van spreken toch iets heel eigens waar respectvol mee omgegaan moet worden. Eerlijkheid staat voorop.

Ik schrijf teksten in het Nederlands en in het Engels voor het hoger onderwijs. Ik deed dat bijvoorbeeld voor de studierichting Bouwkunde aan de Hanzehogeschool en voor diverse studierichtingen van de Rijksuniversiteit Groningen, waaronder de studie Economics and Business Economics. Ik werk daarin regulier samen met een uitstekende vertaler/corrector die mijn Engelse teksten controleert zodat het eindresultaat dicht bij near-native-niveau komt en tegelijk ook weer niet zo complex wordt dat alleen de Britten het zouden begrijpen. Immers, de meeste internationale studenten komen uit andere landen dan Groot-Britannië.