Overheid en burgers

Ik schreef meerdere teksten voor projecten en burgerinitiatieven waar ik op bestuurlijk niveau aan meewerkte. Qua bestuurswerk vervul ik vaak de rol van secretaris of  projectleider. In die rol ben ik met name geschikt als het gaat om ideevorming & out-of-the-box-denken/intervisie of opiniepeilingen.

Voorbeelden van ‘zelfgekozen projecten en bewegingen’ zijn: mijn werk voor Transition Town, daaruit voortkomend de Lokale Duurzame Energiecoöperatie Grunneger Power (en het bijbehorende energiebedrijf) en het duurzame (en sociale) wijkproject Paddepoel Energiek.

Ook ontwikkelde ik in dit kader trainingen voor energiecoaches in Groningen die ingezet worden in het kader van armoedebestrijding,- een project van de Gemeente Groningen. Het gaat hier om ontwikkeling van lesmateriaal, content-creatie voor websites en sociale media, verzorgen van nieuwsbrieven en het geven van hands-on pr-advies aan het bestuur, inclusief crisiscommunicatie.

Verder werkte ik als journalist en tekstschrijver voor gemeenten, onder meer met teksten over de ontwikkeling van spoorgebieden en interviews met veteranen voor de Veteranenkrant. Ook schreef ik beleidsteksten. Deze opdrachten heb ik uitgevoerd namens ETT-media. Voor Biblionet ID heb ik talloze webteksten geschreven over het opvoeding en ouderschap op basis van aangeleverde input die publieksvriendelijk gepresenteerd moest worden.

Echt persoonlijke interviews neem ik af op locatie, niet per telefoon
In het werk voor de Veteranenkrant heb ik een principe geleerd dat ik sindsdien altijd toepas. Dat is de regel dat ik echt persoonlijke interviews, zeker als het over traumatische ervaringen gaat zelf afspreek met de mensen waarbij ik dan ook de interviews persoonlijk afneem op locatie en niet per telefoon. Andere interviews kunnen ook wel prima per telefoon of via Skype. Afhankelijk van de situatie.

In deze sector heb ik eveneens werk gedaan op vrijwillige basis. Dit was het geval bij het maken van de nieuwsbrief en het geven van voorlichting voor Transition Town en het geldt bijvoorbeeld ook voor mijn werk als voorzitter van de redactie van de wijkkrant van Paddepoel: Nummer 1. Door dat werk leer ik dan weer veel over het thema ‘dienstbaarheid’.

Het besef van dienstbaarheid aan een ander doel, zonder perfectiedwang
Het gaat me om het besef van dienstbaarheid van tekst aan een ander doel en het loslaten van het idee dat werk perfect moet zijn.

Ik streef naar een balans tussen vrijwillige inzet en geld verdienen en ik wil graag een positieve rol vervullen in de ‘profit-for-purpose’-maatschappij waarin het veel te grove consumentisme plaatsmaakt voor een gezondere manier van omgaan met mensen, materialen en energie. Waar het kan sta ik voor streven naar meer zelfredzaamheid en een meer lokale en sociaal aantrekkelijke manier van leven. Ik ben daarbij wel flink pragmatisch en niet star in mijn denken. De weg naar de toekomst lijkt lang maar speelt zich altijd in het nu af.