Onder wijs

Ik schreef heel wat teksten voor het primair onderwijs en (V)SO-scholen. Deels deed ik dat in onderaannemerschap bij een onderwijsconsultancy in Assen, deels deed ik dat als zelfstandige zzp'er. Ik was ook voorzitter van de redactie bij RENN 4 en we maakten daar een leuk personeelsblad. Daarin werkte ik samen met onder andere Jopie Beumker, een grafisch ontwerpster die veel gevoel heeft voor tekst en typografie.

Er zijn heel wat tekstsoorten waar ik ervaring in heb binnen het primair onderwijs en (V)SO. Denk aan het schrijven van beleidsteksten: profileringsteksten, toekomstvisies en INK-rapportages. Maar ook aan webteksten en -structuren, artikelen voor personeelsbladen, productfolders, advertenties, personeelsadvertenties, powerpointpresentaties, slecht-nieuws-brieven, contracten, formulieren en schoolgidsen dan wel meerjarenbeleidsplannen.

Soms maak ik met smaak gebruik van enigszins meeslepende Miltoniaanse taal
Soms maak ik in deze sector, bijvoorbeeld bij beleidsteksten, met smaak gebruik van enigszins meeslepende Miltoniaanse taal die een positief gevoel teweeg kan brengen. Soms – en ik vind ook dat dat hoort - ben ik een analytische schrijver, die helpt bij  het SMART beschrijven van doelstellingen. Taal is ook denken, tenslotte.

Een van de scholen waar ik met veel plezier voor gewerkt heb was een school in Winschoten. In deze ‘rozenstad’ had ik ook mijn eerste baan in het ziekenhuis aldaar – als voorlichter. Het gaat hier om een (V)SO -school. Zij hadden een fiks verbetertraject doorgemaakt en min of meer als kers op de taart hebben we toen samen een school(toekomst)profiel gemaakt, dat eigenlijk als intern stuk bedoeld was, maar dat ouders zo mooi en inspirerend vonden dat het ook lange tijd als ‘pr-boekje’voor de school gebruikt is.

De magie zat erin dat we ervoor hadden gekozen om het nieuwe beleid (dat al een tijdje ingevoerd was) te beschrijven en vervolgens te laten zien wat nu écht het verschil was in de dagelijkse praktijk van de kinderen en wat zíj ervaren. Natuurlijk met mooie foto’s.

  • Ik combineer graag heldere beleidstaal met communicatie die mensen boeit
    De kunst was om telkens echt concreet te worden.
  • Dit is ons (nieuwe) beleid
  • Dit zie je in de praktijk
  • Dit betekent het voor onze leerling!

Als je het goed doet blijft dit de beproefde wijze. Ik combineer graag correcte heldere beleidstaal direct met communicatie die mensen boeit en waar ze warm van worden.

Behalve primair onderwijs (V)SO zitten er ook nog andere onderwijssoorten in mijn portfolio.

Om te beginnen bij ‘de allerkleinsten’- ik heb gewerkt voor de COP-groep Groningen. Dat is peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie VVE. Hier werkte ik samen met Reinier van den Berg, Mick Hartstra, Hélène Huis in’t Veld en fotograaf Koos Boertjens en we hebben een hele leuke tijd gehad en mooie pr-materialen gemaakt. Later heb ik de samenwerking nog voortgezet en op basis van eerdere gegevens in combinatie met interviews mooie webteksten gemaakt voor elke COP-peuterspeelzaal in Groningen.

Ook maakte ik met Amito Smelik een vriendelijke website voor een kinderdagverblijf, compleet met tekeningen, fotografie en teksten. Al met al zie ik de VVE als erg interessant en zeer belangrijk werk dat zeker geen uitholling verdient.

Verder heb ik voor het hoger onderwijs de nodige werkzaamheden verricht.

Tot mijn lijst van opdrachtgevers behoren ondermeer de opleiding maatschappelijk werk van de NHL Leeuwarden, de Hanzehogeschool Groningen (Sociale Studies en Bouwkunde), Capabel Hogeschool (voorheen Progresz, Hogeschool voor Sociale Zekerheid), Rijksuniversiteit Groningen en dan in het bijzonder voor de studierichtingen Rechten, Biologie, Kunstmatige Intelligentie, Informatica.

Voor het hoger onderwijs heb ik uiteenlopende zaken gedaan. Zo heb ik een complete kwalileitsrapportage verzorgd op basis van het INK-model ten behoeve van de accreditatie (die geslaagd verliep gelukkig!).  Ik heb een beschrijving gemaakt van het curriculum voor communicatie voor een andere hogeschool. Verder verzorgde ik brochures (ook in het Engels) en webteksten. Voor de Rijksuniversiteit heb ik een nieuwe ontwerp mogen maken voor de nieuwe studiekeuzebrochures voor studenten in spe. Dit was een eervolle opdracht die prima resultaten heeft opgeleverd.

Het klinkt simpel en eigenlijk is het dat ook. Maar  je moet het wel even doen
Mijn werk voor de RUG geeft een goed voorbeeld van mijn denkwijze bij het ontwikkelen van nieuwe concepten: ik maakte een doelgroepanalyse op basis van research en vooral ook enkele gesprekken met studenten die hun studie heel leuk vonden en die er ook werk in gevonden hebben.  Ik zorg dan dat de zaken die hen aanspreken ook direct terugkomen in beeld en slogans en titels die in het oog springen. Het klinkt simpel en eigenlijk is het dat ook. Maar  je moet het wel even doen.

Ik heb al met al met name in de onderwijssector maar ook in de sector jeugdzorg en  kinder- en jeugdpsychiatrie meerdere interviews gehouden met (jongere) kinderen, adolescenten en studenten. Ik benader hen zo dat ze kunnen vertellen wat ze echt zelf belangrijk vinden. De behandeling is even serieus als bij volwassenen. Dat geeft vaak goede, soms ook echt mooie of (ik vind zelf) ontwapenende interviewresultaten.