Titia Struiving Tekst en Advies TM Mediation

Titia Struiving
Uranusstraat 68
9742 JZ Groningen
M. 06 4002 60 45
struivingtm@home.nl
KvK: 85991473

Prijzen

Ik werk op offertebasis en calculeer op basis van mijn inzet in dagdelen. Een eerste kennismaking is altijd gratis en geheel vrijblijvend.

Leveringsvoorwaarden

Ik hanteer standaard leveringsvoorwaarden die in de tekstschrijversbranche gebruikelijk zijn. Als er geen nadere afspraken gemaakt zijn, zijn dit de afspraken die gelden. In het kort gaat het hierom:

  • Goede omgang. U mag professioneel werk verwachten en goed Nederlands. U mag geheimhouding en discretie verwachten.
  • Offerte. Eén correctieronde is inbegrepen in de prijs. Ik kan meerdere posten opvoeren in een offerte. Het offertegesprek is gratis, maar een werkbespreking niet. Misbruik van ideeën uit offertes is niet toegestaan.
  • Eigendom. U blijft altijd eindverantwoordelijk voor de inhoud. Auteursrecht wordt aan u overgedragen voor eenmalig gebruik, tenzij anders is afgesproken. Het is verplicht bij publicatie de auteursnaam te vermelden.Voor ingrijpende wijzigingen in de tekst is mijn toestemming nodig.
  • Betaling. De betaaltermijn voor facturen is gewoonlijk veertien dagen. Producten blijven in mijn eigendom tot alles klaar en betaald is.
  • Onvoorziene zaken. Tussentijdse opdrachtwijziging is expliciet te bespreken. Bij overmacht van mijn kant krijgt u tijdig bericht. Bij geschillen kan bemiddeling ingeschakeld worden.

Buiten kantooruren

Klussen in avonduren zijn mogelijk.

Contracten

Ik heb altijd gewerkt met een VAR-verklaring en mijn bedrijfsvoering en de lijst van opdrachtgevers is zodanig dat er eigenlijk geen twijfel mogelijk kan zijn over  de vraag of ik al dan niet verkapt in loondienst zou kunnen zijn. Ik ben bijna 20 jaar zelfstandig.

De belastingdienst heeft natuurlijk om voor haar gegronde redenen besloten om de VAR-regeling te vervangen door een regeling waarbij gewerkt wordt op basis van samenwerkingscontracten. Het is voor mij geen enkele probleem om een contract op te stellen, de belastingdienst geeft daar ook nette formats voor die we zo kunnen invullen.